Nice to have – need to have

DER FINDES POLITISKE EMNER, som er ”nice to have”, og andre som er ”need to have”. Her fem minutter i et Folketingsvalg bør ligestilling mellem kønnene være en nødvendig mærkesag for såvel en rød som blå, grøn eller lilla regering.

Der er masser at tage fat på. Og masser af håndtag at dreje på. Afhængig af, hvor man ideologisk set befinder sig. Min påstand er, at ligestilling – udover at være en grundsten i vores demokrati og samfundsmodel – også kan være med til at løse en række af de store udfordringer, vi og verden står overfor lige nu. Var der nogen, der sagde “manglen på arbejdskraft og rekrutteringsproblemer i den offentlige sektor”?

LAD MIG STARTE MED at slå fast: Ligestilling mellem kønnene har ikke én bestemt farve. Ligestilling er fast tankegods i de fleste danske partier – dog med variende vægt. De forskellige partier har andel i kampen og bevægelsen for ligestilling. Konservative kvinder har historisk fyldt meget i dansk kvindebevægelse. Socialdemokraterne udnævnte verdens første kvindelige minister, Venstre verdens første kvindelige justitsminister. SF fremsatte første lovforslag om abort. Enhedslisten første lovforslag om samtykkelov. Søren Pape igangsatte arbejdet for en samtykkelov. Og Mette Frederiksen-regeringen sparkede den i mål. I øvrigt med opbakning fra et enigt Folketing. Og sådan kunne man blive ved.

Det er en bunden opgave for en kommende regering at skaffe arbejdskraft til de vigtige omsorgsfag. Og umuligt at komme uden om ligeløn som en vigtig faktor
Yildiz Akdogan, forkvinde for Kvinderådet
Ligestilling mellem kønnene er noget alle partier (som regel) vil. Dog overser mange, at ligestilling ikke ”kun” er et mål i sig selv, men også vigtigt og vægtigt middel (der kan være med) til at løse mange andre samfundsproblemer.

ET AKUT PROBLEM ER manglende arbejdskraft. Vi mangler hænder – ikke mindst i den offentlige sektor blandt andet inden for omsorgsfagene. Udfordringen består her i at få de unge til at få øjnene op for de vigtige omsorgsfag og værdien heri. De skal – ved at satse på en omsorgsprofession – have udsigt til en ordentlig løn, til ligeløn, en god balance mellem familie og arbejdsliv og rammer, så de kan udføre deres arbejde og faglighed forsvarligt og med stolthed.

Det er en bunden opgave for en kommende regering at skaffe arbejdskraft til de vigtige omsorgsfag. Og umuligt at komme uden om ligeløn som en vigtig faktor. Husk også, at der er arbejdskraft at hente i at sikre migrant-kvinder bedre sprogkundskaber og adgang til et ordinært og reguleret arbejdsmarked. De er der, og de vil gerne!

ET ANDET STORT OMRÅDE er den stigende mistrivsel blandt unge. Drengenes faglige præstationer er ikke forbedret i samme takt med pigers faglige præstationer. Og de fylder mere i gruppen uden en ungdomsuddannelse.

LÆS OGSÅ: 30.000 flere mænd end kvinder mellem 20 og 29 år er uden uddannelse: Vi ved ikke, hvorfor vi taber mændene i uddannelsessystemet

Piger derimod rammes på selvværdet. Kun hver anden pige i 8. klasse er tilfreds med at være den, hun er, viser nye undersøgelser. Forventningspresset er for stort – og det sætter sig på sjælen og sindet. Denne udvikling skal stoppes ved at løfte ambitionsniveauet. En klar handling kunne blandt andet være ved at adressere mistrivslen direkte i et regeringsgrundlag. Det kalder fx på større viden om køn, stereotyper og forventninger hos lærerne. Men også blandt andet fagpersonale. Udover trivselsproblemer er kønsbaseret vold et vedblivende problem i det danske samfund, herunder partnervold og negativ social kontrol.

Manglende ligestilling handler ikke om ”überfeminister, der vil overtage magten” eller om, at ”det hele er gået woke-amok”. Ligestilling er bredere og væver sig ind i mange presserende samfundsproblemer
Yildiz Akdogan, forkvinde for Kvinderådet
Det europæiske ligestillingsinstitut (EIGE) har regnet på, hvad kønsbaseret vold årligt koster den danske statskasse i form af behandling, beskyttelse, sociale udgifter, tabt arbejdsfortjeneste og træk på politi- og retsvæsen. EIGE mener, at der i hvert fald er tale om 35 mia. kroner. Det er mange penge. Og læg dertil, at de mange unge, der mistrives, ikke selv kan forme den fremtid, de drømmer om.

MANGLENDE LIGESTILLING HANDLER ALTSÅ ikke om ”überfeminister, der vil overtage magten” eller om, at ”det hele er gået woke-amok”. Ligestilling er bredere og væver sig ind i mange presserende samfundsproblemer. Mangel på arbejdskraft, mistrivsel, unge uden uddannelse, kønsbaseret vold, ja global ulighed. Det sidste fortjener en selvstændig klumme, men pointen er, at der skal findes et svar – uanset partifarve eller farvekombination på en ny regering. Og det kan kun gå for langsomt.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *