Det vil jeg arbejde for på ’Borgen’

  • Et løft af psykiatrien – børn og unges mistrivsel må og skal stoppes.
  • En socialpolitik, der forebygger og hjælper de mest udsatte.
  • En socialpolitik, der virker med mindre papirarbejde og mere konkret hjælp.
  • Flere pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter – vi har et akut behov.
  • Bedre løn og arbejdsforhold på social- og sundhedsområdet, så flere vælger den vej.
  • En plan, der kan sikre, at der er hænder nok til sundhedsområdet i fremtiden.
  • Et mere rummeligt arbejdsmarked med plads til alle i alle aldre.
  • En solidarisk udenrigspolitik med hjælp til kvinder og børn i konfliktzoner.

Mere politik og mindre fnidder

Tilliden til politikerne er faldet, og vi oplever en langt større polarisering i vores samfund end tidligere. Nogle politikere opsætter kunstige modsætninger mellem ’Os og dem’, f.eks. de jyske bønder overfor de flyvske københavnere i de ’fine saloner’. Og der er talrige andre triste eksempler. Der tales alt for meget om ’Os og dem’.

Polariseringen, konflikterne og personfnidderet kortslutter vores demokratiske samtale, og vejen til reelle fremskridt og holdbare løsninger. Den udvikling bekymrer mig dybt, og den vil jeg gå op imod gennem seriøst arbejde.

Jeg vil gerne være din stemme på Christiansborg, og kæmpe for at politik gør en forskel i hverdagen, til gavn for den enkelte borger og for fællesskabet.